Sareak

Eusko Jaurlaritzak eta beste zenbait euskal agentek sareetan parte hartzea funtsezkoa da harremanak, esperientziak, jardun egokiak eta ezagutza trukatzeko. Jomuga da euskal jarrera indartzea erabakiak hartu eta politika publikoak diseinatzen dituzten instantzietan, Eusko Jaurlaritzak eskumen zuzena dituen sektore eta erabaki esparruen etorkizuna baldintzatzen badute instantzia horien erabaki eta politika publikoek. Horrela, xede nagusia da Euskadi sare horietakoren baten buru izatea, eta horretarako, sektore estrategiko baten sare berri bat sortzea edo aurretik sortutako sareren baten zeregin nabarmenen bat eskuratzea.

Besteak beste, honako europar sare nagusi hauen buru edo partaide da Euskadi, sareon interes estrategiko eta sektoriala dela eta:

Azken aldaketako data: 2015/12/22