EBko arauen aplikazioa. Urtarrileko arau-hausteak. Hungariaren salaketa, eraikuntza-sektoreko esportaziorako oztopoengatik. Ingurumenaren arloko arau-hausteengatiko neurriak. Irlandaren aurrean, uren kutsaduragatik. 6 estaturi, espezie inbaditzaileen ondorioz. Portugali, arau-transposizioa ez egiteagatik. Eslovakiari, zabortegiak direla-eta. Eslovakia eta Bulgariari energia berriztagarrian izandako atzerapenengatik.

Argitalpen-data: 

Batzordeak Irlanda Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramatea erabaki du, urari buruzko esparru-zuzentaraua (2000/60/EE Zuzentaraua) estatuko zuzenbidera behar bezala ez eramateagatik.

Batzordeak erabaki du Bulgaria, Irlanda, Grezia, Italia, Letonia eta Portugal Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramatea, espezie exotiko inbaditzaileak sartzea eta hedatzea prebenitzeari eta kudeatzeari buruzko 1143/2014 (EB) Erregelamenduaren zenbait xedapen ez aplikatzeagatik.

Batzordeak erabaki du Portugal Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramatea, proiektu publiko eta pribatu jakin batzuek ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioari buruzko zuzentarauaren transposizioa behar bezala ez egiteagatik (2011/92/EB Zuzentaraua).

Batzordeak erabaki du Eslovakia Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramatea zabortegiei buruzko zuzentarauaren (1999/31/EE Zuzentaraua) baldintzak betetzen ez dituzten zabortegi kopuru jakin bat ez birgaitu eta ixteagatik.

Batzordea legezko neurriak hartzen ari da EB osoan energia berriztagarrien garapena bermatzeko eta berotegi-efektuko gasen emisioak, mendekotasun energetikoa eta prezio altuak murrizteko.

Salgaien zirkulazio askea: Batzordeak Hungaria Auzitegira eramatea erabaki du, eraikuntzaren sektoreko esportazio-murrizketei dagokienez

Ura: Batzordeak Irlanda Justizia Auzitegira eramatea erabaki du, urak kutsaduratik babesten dituen uraren esparru-zuzentaraua behar bezala ez eramateagatik

Urtarrileko arau-hausteen prozedura-sorta: erabaki nagusiak

EBko legediaren transposiziorik eza: Batzordeak neurriak hartzen ditu EBko zuzentarauen transposizio osoa eta egokia bermatzeko

Biodibertsitatea: Batzordeak sei estatu kide eramango ditu Justizia Auzitegira, espezie exotiko inbaditzaileek Europako natura kaltetzea ez eragozteagatik

Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa: Batzordeak Portugal Justizia Auzitegira eramatea erabaki du, EBko arauak behar bezala ez eramateagatik

Hondakinak: Batzordeak Eslovakia Auzitegira eramatea erabaki du, zabortegiei buruzko EBko arauak ez betetzeagatik

Bulgaria eta Eslovakia Justizia Auzitegira eramatea erabaki du Batzordeak, energia berriztagarrien garapena bermatzeko

Salgaien zirkulazio askea: Batzordeak Hungaria Auzitegira eramatea erabaki du, eraikuntzaren sektoreko esportazio-murrizketei dagokienez